Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Bastaardsatijnvlinder bestrijden

De bastaardsatijnvlinder is een nachtvlinder die behoort tot de onderfamilie van de Lymantriinae / Euproctis chrysorrhoea.

In Nederland komt dit vlindertje vooral voor aan de kuststreek. Steeds vaker vormen de rupsen van de vlinder een plaag voor mensen. Het zijn de 'brandhaartjes' van de bastaardsatijn rups die gezondheidsklachten bij mensen kunnen veroorzaken.

Bastaardsatijnvlinder bestrijden

Bastaardsatijnvlinders komen in het binnenland in beperkte mate voor. De nachtvlinders vormen met name in de gebieden aan de kust voor problemen. In de duinen voelt hij zich het meest thuis. De vlinders rusten overdag. Wilt u de bastaardsatijnvlinder bestrijden? Dan zult u de rupsen van deze vlinder moeten opsporen. In de winter kunt u de nesten van de rupsen snel opsporen. Jonge rupsen overwinteren gezamenlijk in een spinsel aan het uiteinde van de takken van bomen. Zo vangen ze het meeste zonlicht op. Bestrijding van de bastaardsatijnvlinder heeft het meeste effect wanneer de nestjes worden verwijderd.

Waardplanten voor rupsen van bastaardsatijnvlinders

De rupsen leven op allerlei bomen en heesters. Een specifieke waardplant hebben ze dus niet. Maar het liefst leven ze op de duindoorn, eik, lijsterbes, meidoorn en de sierkers. Ook komen ze voor op de magnolia. De rupsen doen zich tegoed aan de knoppen en bladeren van hun waardplanten. Bij hogere temperaturen kunnen ze bomen en heesters geheel kaalvreten!

Bastaardsatijnrups veroorzaakt jeuk en uitslag

Rupsen van de bastaardsatijnvlinder veroorzaken dus vreetschade aan bomen en heesters en tevens veroorzaken ze jeuk en uitslag bij mensen met hun haartjes. Deze overlast kan voorkomen worden door de nesten te verwijderen nog voordat de rupsen actief worden.

Nesten verwijderen in plaats van bestrijdingsmiddelen gebruiken

De bastaardsatijnrups bestrijden en een plaag voorkomen? Verwijder dan de nesten van deze rups. Deze methode werkt beter en is doeltreffender dan bestrijden met (chemische) bestrijdingsmiddelen. U voorkomt daarmee dat de rupsen vlinders worden en zelf ook weer eitjes gaan leggen. Behandel zo nodig de bladeren na met een biologisch bestrijdingsmiddel zoals Luxan Pyrethrum plantenspray tegen insecten.